Müügitingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad Box Baltic OÜ e-poe müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad internetiaadressil proto24.ee asuvas ostukeskkonnas (edaspidi: e-pood) ostmisel.
1.2. Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad kliendi (edaspidi: klient) ja e-poe omaniku Box Baltic OÜ (edaspidi müüja) vahel seoses e-poest toodete ostmisega.
1.3. Käesolevatele tingimustele lisaks reguleerivad e-poes toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid
1.4. Müüja andmed:

Box Baltic OÜ
Pogatsi, Pööra
49010 Jõgeva vald
Telefon 53422223
E-post: info@proto24.ee
Registrikood: 16142297
KMKR: EE102332566
IBAN: EE547700771005844121 (LHV Pank)

1.6. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta e-poe müügitingimusi ja hindu. Müüja annab muudatustest teada proto24.ee lehel müügitingimuste all. Kui klient esitas tellimuse enne muudatuste jõustumist, rakendatakse tehingule tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

2. Klienditugi

2.1. Klienditoe telefoninumber on 53422223, tööpäeviti 9-17.
2.2. E-posti aadress: pood@proto24.ee
2.3. Klienditugi vastab päringutele hiljemalt ühe tööpäeva jooksul.
2.4. Riiklikel pühadel ja nädalavahetustel on klienditugi suletud.

3. Hinnad

3.1. Kõik e-poe toodete ja transpordihinnad hinnad sisaldavad 20%-list käibemaksu ning on esitatud eurodes.

4. Tooted

4.1. E-poest saab osta saab ainult neid tooteid, mis on laos olema.
4.2. Kui kliendi tellitud toode müüjal siiski puudub, teavitatakse klienti sellest esimesel võimalusel ja lepitakse kokku asendamine või tagastakse kogu tellimuse ostusumma võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

5. Tellimuse esitamine

5.1. Tellimusi saab esitada e-poes registreeritud kasutajana sisse logides või sooritades ostu külalisena.
5.2. Klient valib välja e-poest soovitud tooted ning lisab ostukorvi.
5.3. Klient kontrollib ostukorvi õigsust, seejärel kinnitab ostukorvi.
5.4. Klient sisestab nõutud andmed, valib sobiva kohaletoimetamise viisi ja nõustub kasutustingimustega.
5.5. Klient tasub tellimuse eest maksekeskonnas või ettemaksuarvega.
5.5.1. Valides ettemaksuarvega tasumine, tuleb arve tasuda 3 tööpäeva jooksul. Kui selle aja jooksul makse ei laeku, tellimus tühistatakse.
5.6. Pärast tellimuse eest tasumist tuleb kliendil vajutada "Tagasi kaupmehe juurde".
5.7. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve.
5.8. Külalisena sooritatud tellimuse seisu on võimalik proto24.ee tellimuse jälgimise lehel unikaalseid andmeid sisestades vaadata.

6. Makseviisid

6.1. Tellimuse eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil (Swedbank, SEB, LHV) ning Visa ja Maestro maksekaardiga.
6.2. Makse toimub väljaspool e-poodi teenusepakkuja Everypay AS maksekeskkonnas, maksed laekuvad LHV Panka.
6.3. Müüjal puudub ligipääs kliendi pangaandmetele ja deebet- või krediitkaardi andmetele.
6.4. Maksmine toimub eurodes.

7. Kauba kättesaamine

7.1. Kliendil on võimalik tellimuse kohaletoimetamiseks valida Dpd pakiautomaat või kullerteenus.
7.1.1. Kaup toimetatakse kliendi hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

7.2. Tellimuse kohaletoimetamine DPD pakiautomaati.
7.2.1. Tellimuse hinnale lisandub kohaletoimetamise tasu 3€.
7.2.2. Tellimusele alates 30€ pakiautomaati kohaletoimetamise tasu ei lisandu.
7.2.3. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on pakiautomaadi unikaalne kood jõudnud kolmandate isikute valdusesse ning selle alusel on kaup kätte saadud.
7.2.4. Tellimust hoitakse pakiautomaadis 7 kalendripäeva. Pärast nimetatud tähtaja saabumise lõppu saadetakse toode tagasi e-poodi.
7.2.5. Juhul kui klient ei lähe tellimuse järgi eelmainitud tähtaja jooksul, on klient kohustatud hüvitama transpordiga seotud kulud.

7.3. Tellimuse kohaletoimetamine DPD Kulleriga.
7.3.1. Tellimuse hinnale lisandub kohaletoimetamise tasu 7€.
7.3.2. Pärast müügilepingu jõustumist saabub tellimuse kliendi poolt valitud aadressile. Kauba täpse üleandmise aja lepib DPD Kuller kliendiga eelnevalt telefoni teel kokku.
7.3.3. Klient peab tagama kokkulepitud ajal ja aadressil tellimuse vastuvõtmise.
7.3.4. Kui esimesel korral ei õnnestu pakki kliendile üle anda lepib kuller vajadusel kokku teise aja. Vastavalt kliendi soovile on võimalus pakk suunata ilma lisatasuta ümber ka sobivasse pakiautomaati.
7.3.5. Juhul kui klient ei lähe tellimusele järgi eelmainitud tähtaja jooksul, on klient kohustatud hüvitama transpordiga seotud kulud.
7.3.6. Juhul, kui klient on vormistanud tellimuse nädalavahetusel (ajavahemikul reedel pärast kella 14:00 kuni esmaspäeval kella 9:00ni) või riigipühal, hakkab 5 tööpäeva tähtaeg kehtima nädalavahetusele või riigipühale järgneval esimesel tööpäeval kell 9:00.
7.3.7. Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi. Müüja ei vastuta viivituse või arusaamatuse eest, juhul kui see on tingitud kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsuse tõttu.
7.3.8. Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt e-poodi teavitada, saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile pood@proto24.ee.

8. Tellimuse tagastamine ja ümbervahetamine

8.1. Kliendil on õigus tellimusest 14 kalendripäeva jooksul põhjust avaldamata taganeda ning tellitud toode või tooted ümber vahetada või tagastada.
8.2. Toodete tagastamiseks ja/või vahetamiseks tuleb müüjale esitada taganemisavaldus 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamise hetkest saates e-kirja pood@proto24.ee ja toimetada kaup kokkulepitud viisil müüjani.
8.3. Klient on kohustatud avama toote pakendi ettevaatlikult, seda kahjustamata. Kui pakendit ei ole võimalik avada seda rikkumata, ei ole originaalpakendis toote tagastamine nõutav.
8.4. Kliendil on õigus tootega tutvuda viisil, nagu see on lubatud tavapärases kaupluses ning klient vastutab tootega tutvumisel toote väärtuse vähenemise eest, kui ta on toodet kasutanud eeltoodust muul viisil.
8.5. Toote tagastuse kättesaamise kohta saadetakse kliendi e-postile kinnitus.
8.6. Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti. Kui ostu eest tasuti maksekaardiga, peab klient edastama müüjale oma pangakonto numbri.
8.7. Juhul, kui tellimus tagastatakse osaliselt ja tellimusele on lisandunud kohaletoimetamise tasu on müüjal õigus tagastada kohaletoimetamiskulu proportsionaalselt tagastatud toodete arvuga.

9. Kliendi isikuandmete töötlemine

9.1. Klient annab e-poes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda kliendi isikuandmeid (Ees- ja perekonnanimi, telefoni number, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-posti aadress).
9.2. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, väljaarvatud makseteenust osutavale EveryPay AS-ile ja tarneteenust pakkuvale DPD Eesti ASile.
9.3. Müüja säilitab kliendi kohta ostude sooritamise käigus kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
9.4. Andmeside kliendi ja pankade ning kaardimaksete vahel on krüpteeritud, mis tagab kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Makse teostamine toimub väljas pool e-poe keskkonda ning e-poel puudub ligipääs kliendi pangaandmetele, deebet- või krediitkaardi andmetele.

10. Pretensioonide esitamine ja vastutus

10.1. Müüja vastutab ostetud tootel ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates toote kliendile üleandmisest. Tarbijale toote müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.
10.2. Kliendil on soovitatav esitada pretensioon pood@proto24.ee. Pretensiooni märkida kontaktandmed, probleemi täpne kirjeldus, pretensiooni esitamise kuupäev ning lisada ostu tõendav dokument.
10.3. Müüja ei vastuta tellitud toote mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.
10.4. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
10.5. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse (Endla 10a, 10122 Tallinn, https://www.ttja.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Endla 10a, 10122 Tallinn https://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Tartu Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Komisjoni vaidluste veebipõhine lahendamine (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil https://ec.europa.eu/odr.

Viimati uuendatud 29.01.2021